تور دبی (4شب) پرواز ماهان

هتل

 • 3
 • 4
 • 5

تاریخ های برگزاری آذر و دی 1402

مدت زمان تور

 • 4 شب

حمل و نقل هوایی

شروع قیمت

18,260,000تومان

تاریخ های برگزاری
 • 18 آذر 1402

  18,260,000تومان

 • 20 آذر 1402

  19,360,000تومان

 • 27 آذر 1402

  20,860,000تومان

 • 3 دی 1402

  18,260,000تومان

 • 5 دی 1402

  18,560,000تومان

 • 7 دی 1402

  18,960,000تومان

 • 9 دی 1402

  19,360,000تومان

 • 11 دی 1402

  19,460,000تومان

Sadaf Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

18,260,000 تومان

یک تخته

23,020,000 تومان

کودک با تخت

16,860,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Sun And Sands Downtown Dubai Hotel

منطقه داون تاون BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

20,070,000 تومان

یک تخته

26,130,000 تومان

کودک با تخت

17,920,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Grand Mayfair Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

20,580,000 تومان

یک تخته

27,160,000 تومان

کودک با تخت

18,480,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Golden Tulip Deira Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

21,270,000 تومان

یک تخته

28,130,000 تومان

کودک با تخت

19,550,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Al Khaleej Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

21,440,000 تومان

یک تخته

28,880,000 تومان

کودک با تخت

19,040,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Pearl Swiss Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

21,840,000 تومان

یک تخته

29,280,000 تومان

کودک با تخت

18,980,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Aravi Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

22,240,000 تومان

یک تخته

30,190,000 تومان

کودک با تخت

19,550,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Ibis Al Rigga Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

22,580,000 تومان

یک تخته

31,160,000 تومان

کودک با تخت

20,160,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Landmark Baniyas Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

22,930,000 تومان

یک تخته

31,850,000 تومان

کودک با تخت

20,720,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Holiday Inn Express Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

23,440,000 تومان

یک تخته

32,880,000 تومان

کودک با تخت

20,720,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Concorde Palace Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

23,730,000 تومان

یک تخته

33,450,000 تومان

کودک با تخت

21,280,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Coral Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

24,070,000 تومان

یک تخته

33,740,000 تومان

کودک با تخت

21,270,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Carlton Tower Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

24,140,000 تومان

یک تخته

33,580,000 تومان

کودک با تخت

21,000,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

City Seasons Suites Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

24,190,000 تومان

یک تخته

33,970,000 تومان

کودک با تخت

21,270,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Al Khoory Sky Garden Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

25,460,000 تومان

یک تخته

36,210,000 تومان

کودک با تخت

21,570,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Millennium Plaza Downtown Dubai Hotel

منطقه داون تاون BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

26,730,000 تومان

یک تخته

38,460,000 تومان

کودک با تخت

23,580,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Edge Creekside Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

26,890,000 تومان

یک تخته

39,070,000 تومان

کودک با تخت

23,280,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Asiana Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

27,590,000 تومان

یک تخته

40,170,000 تومان

کودک با تخت

24,160,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Rose Rayhaan Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

30,150,000 تومان

یک تخته

45,590,000 تومان

کودک با تخت

27,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Towers Rotana Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

33,240,000 تومان

یک تخته

51,770,000 تومان

کودک با تخت

27,290,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Hyatt Regency Dubai Hotel

منطقه دیره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

33,650,000 تومان

یک تخته

52,300,000 تومان

کودک با تخت

29,300,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Paramount Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

35,600,000 تومان

یک تخته

56,190,000 تومان

کودک با تخت

31,020,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Paramount Midtown Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

35,650,000 تومان

یک تخته

56,300,000 تومان

کودک با تخت

32,160,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

25hours One Central Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

39,030,000 تومان

یک تخته

63,050,000 تومان

کودک با تخت

35,020,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Hilton Al Habtoor City Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

40,170,000 تومان

یک تخته

65,340,000 تومان

کودک با تخت

35,020,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

The H Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

41,830,000 تومان

یک تخته

68,660,000 تومان

کودک با تخت

37,880,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Sheraton Grand Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

51,040,000 تومان

یک تخته

87,080,000 تومان

کودک با تخت

37,880,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

Habtoor Palace Dubai Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

55,040,000 تومان

یک تخته

95,080,000 تومان

کودک با تخت

47,610,000 تومان

کودک بدون تخت

12,000,000 تومان

مرتب سازی

ستاره های هتل

 • یک ستاره
 • دو ستاره
 • سه ستاره
 • چهار ستاره
 • پنج ستاره

قوانین و توضیحات

 • پرداخت 70% از مبلغ تور هنگام عقد قرارداد الزامی میباشد
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر داشتن اعتبار و نداشتن ممنوعیت خروج به عهده شخص مسافر میباشد.
 • تمامی تور ها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد و در صورت کنسلی از سوی مسافرین هزینه تور سوخت کامل می باشد .
 • نرخ نوزاد 580000 تومان میباشد

مدارک مورد نیاز

 • مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای امارات: اسکن صفحه اول پاسپورت
 • اسکن صفحه اول شناسنامه
 • یک قطعه عکس 3 در 4 (در صورت نداشتن اسکن مدارک، ارسال عکس از مدارک هم مورد قبول میباشد)
 • تست پی سی ار 72 ساعت قبل از پرواز یا کارت واکسن
 • گذرنامه با حداقل 7 ماه اعتبار

خدمات

 • 4 شب و 5 روز اقامت هتل با صبحانه
 • بلیط رفت و برگشت
 • بیمه مسافرتی
 • ویزای توریستی 14 روزه با پوشش کرونا
 • ترانسفر ندارد

برنامه سفر Tour Plan

تهران-فرودگاه بین المللی امام خمینی

شروع سفر

03:00

دبی-فرودگاه بین المللی دبی

3 شب

03:00

تهران

بازگشت به خانه

سایر تورهای پیشنهادی

تور دبی پرواز ماهان

شروع قیمت از 17,320,000 تومان

تور دبی پرواز ایرعربیا

شروع قیمت از 16,350,000 تومان

نمایشگاه عرب هلث دبی 2024 (4 شب)

شروع قیمت از 20,970,000 تومان

تور دبی (5شب) پرواز ماهان

شروع قیمت از 20,240,000 تومان