تور پوکت+ پاتایا+ بانکوک

هتل

 • 3
 • 5
 • 4

تاریخ های برگزاری زمستان 1402

مدت زمان تور

 • 14 شب

حمل و نقل هوایی

شروع قیمت

44,900,000تومان

تاریخ های برگزاری
 • 26 دی 1402

  55,900,000تومان

 • 28 دی 1402

  53,900,000تومان

 • 3 بهمن 1402

  53,900,000تومان

 • 10 بهمن 1402

  53,900,000تومان

 • 17 بهمن 1402

  53,900,000تومان

 • 24 بهمن 1402

  53,900,000تومان

 • 1 اسفند 1402

  53,900,000تومان

 • 3 اسفند 1402

  53,900,000تومان

 • 8 اسفند 1402

  44,900,000تومان

 • 10 اسفند 1402

  44,900,000تومان

Bel Aire Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Piyada Residence Pattaya Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Howard Square Boutique Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

44,900,000 تومان

یک تخته

54,800,000 تومان

کودک با تخت

42,900,000 تومان

کودک بدون تخت

40,900,000 تومان

Ashlee Plaza Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Welcome Plaza Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

PJ Watergate Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

47,800,000 تومان

یک تخته

59,800,000 تومان

کودک با تخت

45,800,000 تومان

کودک بدون تخت

43,800,000 تومان

Fishermen Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Asia Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

51,800,000 تومان

یک تخته

65,900,000 تومان

کودک با تخت

49,800,000 تومان

کودک بدون تخت

47,800,000 تومان

Andakira Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

A-One Star Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Picnic Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

52,800,000 تومان

یک تخته

66,900,000 تومان

کودک با تخت

50,800,000 تومان

کودک بدون تخت

48,800,000 تومان

Fishermen Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Sunbeam Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

52,800,000 تومان

یک تخته

66,900,000 تومان

کودک با تخت

50,800,000 تومان

کودک بدون تخت

48,800,000 تومان

Fishermen Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Ibis Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Picnic Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

52,800,000 تومان

یک تخته

66,900,000 تومان

کودک با تخت

50,800,000 تومان

کودک بدون تخت

48,800,000 تومان

Fishermen Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Nova Platinum Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Picnic Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

52,800,000 تومان

یک تخته

66,900,000 تومان

کودک با تخت

50,800,000 تومان

کودک بدون تخت

48,800,000 تومان

Best Western Ocean Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Vista Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Picnic Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

54,800,000 تومان

یک تخته

74,800,000 تومان

کودک با تخت

52,800,000 تومان

کودک بدون تخت

50,800,000 تومان

Sleep With Me Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Grand Palazzo Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

54,800,000 تومان

یک تخته

74,800,000 تومان

کودک با تخت

52,800,000 تومان

کودک بدون تخت

50,800,000 تومان

Deevana Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Pattaya Sea View Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

55,800,000 تومان

یک تخته

75,800,000 تومان

کودک با تخت

53,800,000 تومان

کودک بدون تخت

51,800,000 تومان

Namaka Resort Kamala Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Garden Cliff Resort Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Baiyoke Sky Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

61,500,000 تومان

یک تخته

85,800,000 تومان

کودک با تخت

59,500,000 تومان

کودک بدون تخت

57,500,000 تومان

The Nature Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Mera Mare Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Baiyoke Sky Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

63,800,000 تومان

یک تخته

88,800,000 تومان

کودک با تخت

61,800,000 تومان

کودک بدون تخت

59,800,000 تومان

Duangjitt Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

The Zign Premium Villa Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

The Berkeley Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

64,800,000 تومان

یک تخته

90,500,000 تومان

کودک با تخت

62,800,000 تومان

کودک بدون تخت

60,800,000 تومان

Thavorn Palm Beach Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

The Bayview Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Baiyoke Sky Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

65,800,000 تومان

یک تخته

91,500,000 تومان

کودک با تخت

63,800,000 تومان

کودک بدون تخت

61,800,000 تومان

Thavorn Palm Beach Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

A-One The Royal Cruise Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Baiyoke Sky Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

65,800,000 تومان

یک تخته

91,500,000 تومان

کودک با تخت

63,800,000 تومان

کودک بدون تخت

61,800,000 تومان

Oceanfront Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Siam Bayshore Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

The Berkeley Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

65,800,000 تومان

یک تخته

91,500,000 تومان

کودک با تخت

63,800,000 تومان

کودک بدون تخت

61,800,000 تومان

Graceland Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Pullman Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

The Berkeley Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

67,800,000 تومان

یک تخته

93,800,000 تومان

کودک با تخت

65,800,000 تومان

کودک بدون تخت

63,800,000 تومان

Diamond Cliff Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Avani Resort Pattaya Hotel

منطقه واکینگ استریت BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 5 شب اقامت

Pullman Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

دو تخته

77,800,000 تومان

یک تخته

119,000,000 تومان

کودک با تخت

75,800,000 تومان

کودک بدون تخت

73,800,000 تومان

مرتب سازی

ستاره های هتل

 • یک ستاره
 • دو ستاره
 • سه ستاره
 • چهار ستاره
 • پنج ستاره

قوانین و توضیحات

 • پرواز و هتل چارتر و غیر قابل استرداد میباشند در صورت انصراف مسافر از سفر مبلغ کل تور سوخت خواهد شد.
 • به دلیل نوسان نرخ ارز پرداخت 70% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد
 • نرخ نوزاد 10000000 تومان میباشد

مدارک مورد نیاز

 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • قطعه عکس جدید 6 در 4 رنگی پشت زمینه سفید
 • همراه داشتن کارت واکسن دیجیتال انگلیسی با حداقل 2 دوز
 • تمکن مالی 50 میلیون تومان برای هر نفر
 • کپی تمام صفحات شناسنامه
 • کپی کارت ملی

خدمات

 • بلیت رفت و برگشت
 • بلیت پرواز بین شهری
 • اقامت هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی
 • سیم کارت رایگان

برنامه سفر Tour Plan

تهران

شروع سفر

7:00

بانکوک

بدون انتظار

1:00

پوکت

5 شب

1:00

بانکوک

بدون انتظار

پاتایا

5 شب

بانکوک

4 شب

7:00

تهران

بازگشت به خانه

سایر تورهای پیشنهادی

تور پوکت پرواز سلام ایر

شروع قیمت از 37,600,000 تومان

تور پوکت + کوالالامپور

شروع قیمت از 57,550,000 تومان

تور پوکت پرواز ماهان

شروع قیمت از 41,200,000 تومان

تور پاتایا با پرواز ماهان

شروع قیمت از 32,000,000 تومان