تور پوکت+ بانکوک

هتل

 • 3
 • 4
 • 5

تاریخ های برگزاری زمستان 1402

مدت زمان تور

 • 7 شب

حمل و نقل هوایی

شروع قیمت

37,900,000تومان

تاریخ های برگزاری
 • 26 دی 1402

  48,300,000تومان

 • 28 دی 1402

  48,300,000تومان

 • 3 بهمن 1402

  48,300,000تومان

 • 5 بهمن 1402

  48,300,000تومان

 • 10 بهمن 1402

  48,300,000تومان

 • 12 بهمن 1402

  48,300,000تومان

 • 17 بهمن 1402

  48,300,000تومان

 • 19 بهمن 1402

  48,300,000تومان

 • 24 بهمن 1402

  48,300,000تومان

 • 26 بهمن 1402

  48,300,000تومان

 • 1 اسفند 1402

  37,900,000تومان

 • 3 اسفند 1402

  37,900,000تومان

 • 8 اسفند 1402

  37,900,000تومان

 • 10 اسفند 1402

  37,900,000تومان

Bel Aire Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Howard Square Boutique Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

37,900,000 تومان

یک تخته

44,900,000 تومان

کودک با تخت

35,900,000 تومان

کودک بدون تخت

33,900,000 تومان

Ashlee Plaza Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Picnic Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

40,900,000 تومان

یک تخته

46,500,000 تومان

کودک با تخت

38,900,000 تومان

کودک بدون تخت

36,900,000 تومان

Andakira Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Picnic Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

42,900,000 تومان

یک تخته

51,500,000 تومان

کودک با تخت

40,900,000 تومان

کودک بدون تخت

38,900,000 تومان

Fishermen Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

42,900,000 تومان

یک تخته

51,500,000 تومان

کودک با تخت

40,900,000 تومان

کودک بدون تخت

38,900,000 تومان

Andamantra Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

43,800,000 تومان

یک تخته

51,500,000 تومان

کودک با تخت

41,800,000 تومان

کودک بدون تخت

39,800,000 تومان

Best Western Ocean Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

43,900,000 تومان

یک تخته

51,800,000 تومان

کودک با تخت

41,900,000 تومان

کودک بدون تخت

39,900,000 تومان

Sleep With Me Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

44,900,000 تومان

یک تخته

53,800,000 تومان

کودک با تخت

42,900,000 تومان

کودک بدون تخت

40,900,000 تومان

Patong Heritage Hotel Phuket

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

45,400,000 تومان

یک تخته

52,190,000 تومان

کودک با تخت

43,660,000 تومان

کودک بدون تخت

39,020,000 تومان

Deevana Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

45,800,000 تومان

یک تخته

56,500,000 تومان

کودک با تخت

43,800,000 تومان

کودک بدون تخت

41,800,000 تومان

Namaka Resort Kamala Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Prince Palace Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

46,900,000 تومان

یک تخته

58,800,000 تومان

کودک با تخت

44,900,000 تومان

کودک بدون تخت

42,900,000 تومان

Andaman Embrace Patong Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Novotel Silom Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

46,900,000 تومان

یک تخته

58,800,000 تومان

کودک با تخت

44,900,000 تومان

کودک بدون تخت

42,900,000 تومان

Duangjitt Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Novotel Silom Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

48,800,000 تومان

یک تخته

59,500,000 تومان

کودک با تخت

46,800,000 تومان

کودک بدون تخت

44,800,000 تومان

Thavorn Palm Beach Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Novotel Silom Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

52,800,000 تومان

یک تخته

69,900,000 تومان

کودک با تخت

50,800,000 تومان

کودک بدون تخت

48,800,000 تومان

Kalima Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

The Berkeley Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

52,900,000 تومان

یک تخته

70,800,000 تومان

کودک با تخت

50,900,000 تومان

کودک بدون تخت

48,900,000 تومان

Diamond Cliff Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

The Berkeley Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

53,500,000 تومان

یک تخته

71,800,000 تومان

کودک با تخت

51,500,000 تومان

کودک بدون تخت

49,500,000 تومان

Le Meridien Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Amari Watergate Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

69,600,000 تومان

یک تخته

104,800,000 تومان

کودک با تخت

67,600,000 تومان

کودک بدون تخت

65,600,000 تومان

La Flora Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 4 شب اقامت

Amari Watergate Bangkok Hotel

BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید 3 شب اقامت

دو تخته

69,600,000 تومان

یک تخته

104,800,000 تومان

کودک با تخت

67,600,000 تومان

کودک بدون تخت

65,600,000 تومان

مرتب سازی

ستاره های هتل

 • یک ستاره
 • دو ستاره
 • سه ستاره
 • چهار ستاره
 • پنج ستاره

قوانین و توضیحات

 • مسئولیت کنترل پاسپورت از نظر اعتبار و ممنوعیت خروج بر عهده مسافر میباشد.
 • پرداخت 70% از مبلغ کل تور در زمان ثبت نام الزامیست. در صورت عدم پرداخت ، هنگام تسویه مابتفاوت نرخ ارز محاسبه میگردد.
 • بیمه مسافران بالای 60 سال الزامی و هزینه آن جداگانه از مبلغ تور محاسبه و به عهده مسافر می باشد
 • تمامی تور ها چارتر و غیر قابل کنسلی می باشد و در صورت کنسلی از سوی مسافرین هزینه تور سوخت کامل می باشد .
 • نرخ نوزاد 10000000 تومان میباشد

مدارک مورد نیاز

 • اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • 2 قطعه عکس جدید 6 در 4 رنگی پشت زمینه سفید
 • همراه داشتن کارت واکسن دیجیتال انگلیسی با حداقل 2 دوز
 • تمکن مالی 50 میلیون تومان برای هر نفربا مهر برجسته
 • کپی تمام صفحات شناسنامه
 • کپی کارت ملی

خدمات

 • بلیت رفت و برگشت
 • اقامت هتل با صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • ویزا
 • بیمه مسافرتی 20 هزار یورویی با پوشش کرونا
 • سیم کارت رایگان

برنامه سفر Tour Plan

تهران

شروع سفر

07:00

بانکوک

بدون انتظار

01:00

پوکت

4 شب

01:00

بانکوک

3 شب

07:00

تهران

بازگشت به خانه

سایر تورهای پیشنهادی

تور پوکت پرواز سلام ایر

شروع قیمت از 37,600,000 تومان

تور پوکت + کوالالامپور

شروع قیمت از 57,550,000 تومان

تور پوکت پرواز ماهان

شروع قیمت از 41,200,000 تومان

تور پوکت+ پاتایا+ بانکوک

شروع قیمت از 44,900,000 تومان