تورهای استانبول

تور استانبول 3 شب قشم ایر بهار 1403

تاریخ برگزاری بهار 1403
اقامت
 • 3 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

10,990,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور استانبول پرواز قشم ایر

تاریخ برگزاری بهار 1403
اقامت
 • 5 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

13,000,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور استانبول6 شب پرواز قشم ایر

تاریخ برگزاری بهار 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

13,800,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور استانبول پرواز ماهان

تاریخ برگزاری بهار 1403
اقامت
 • 3 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • هواپیمایی ماهان
شروع قیمت

14,000,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور استانبول 7 شب پرواز قشم ایر

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 7 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

15,960,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور استانبول 4شب پرواز ماهان

تاریخ برگزاری خرداد 1403
اقامت
 • 4 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • هواپیمایی ماهان
شروع قیمت

16,700,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور استانبول پرواز تیلویند

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 3 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • تیلویند
شروع قیمت

18,160,000 تومان

مشاهده جزئیات

تورهای آنتالیا

تور آنتالیا هتل دلفین بی گرند

تاریخ برگزاری
اقامت
هتل
ایرلاین
 • تیلویند
شروع قیمت

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا پرواز مستقیم

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • پگاسوس
شروع قیمت

11,700,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا پرواز ایران ایرتور

تاریخ برگزاری 12 و 9 خرداد 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • ایران ایرتور
شروع قیمت

16,000,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا پرواز قشم ایر بهار 1403

تاریخ برگزاری خرداد 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

17,650,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا پرواز قشم ایر

تاریخ برگزاری بهار 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

18,690,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا پرواز پگاسوس

تاریخ برگزاری خرداد 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • پگاسوس
شروع قیمت

20,190,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا پرواز تیلویند

تاریخ برگزاری بهار 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • تیلویند
شروع قیمت

20,400,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا هتل UALL

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • تیلویند
شروع قیمت

25,400,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا پرواز ماوی گوک

تاریخ برگزاری خرداد 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • ماوی گوک
شروع قیمت

26,995,000 تومان

مشاهده جزئیات

قیمت تور آنتالیا هتل 5 ستاره

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

28,990,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا پرواز ترکیش

تاریخ برگزاری خرداد 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • ترکیش
شروع قیمت

34,990,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا هتل اورنج کانتی بلک

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 5
ایرلاین
 • تیلویند
شروع قیمت

35,400,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا هتل اورنج کانتی کمر

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 5
ایرلاین
 • تیلویند
شروع قیمت

40,200,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا هتل میراژ پارک ریزورت

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 5
ایرلاین
 • تیلویند
شروع قیمت

43,200,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آنتالیا هتل آستریا کرملین

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 5
ایرلاین
 • تیلویند
شروع قیمت

43,900,000 تومان

مشاهده جزئیات

تورهای آلانیا

تور آلانیا پرواز تابان

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 7 شب
هتل
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • هواپیمایی تابان
شروع قیمت

19,200,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آلانیا پرواز مستقیم

تاریخ برگزاری 11 خرداد 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 2
 • 5
ایرلاین
 • فری برد
شروع قیمت

37,890,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور آلانیا پرواز مستقیم نوروز 1403

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 5
ایرلاین
 • فری برد
شروع قیمت

44,990,000 تومان

مشاهده جزئیات

تورهای قونیه

تورها ی آنکارا

تور آنکارا پرواز ماهان

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 3 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • هواپیمایی ماهان
شروع قیمت

15,060,000 تومان

مشاهده جزئیات

تورهای ازمیر

تور کوش آداسی+ازمیر بهار 1403 ترکیبی

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

5,122,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور ازمیر بهار 1403

تاریخ برگزاری بهار 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

23,350,000 تومان

مشاهده جزئیات

تورهای کوش آداسی

تور کوش آداسی+ازمیر بهار 1403 ترکیبی

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

5,122,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور کوش آداسی ارزان

تاریخ برگزاری خرداد 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 3
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • قشم ایر
شروع قیمت

18,900,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور کوش آداسی ایران ایرتور بهار 1403

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • ایران ایرتور
شروع قیمت

20,060,000 تومان

مشاهده جزئیات

تورهای وان

تور وان اتوبوس

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 3 شب
هتل
 • 3
 • 4
حمل و نقل
 • اتوبوس
شروع قیمت

4,000,000 تومان

مشاهده جزئیات

تورهای بدروم

تور بدروم ارزان

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • ایران ایرتور
شروع قیمت

25,300,000 تومان

مشاهده جزئیات

تور بدروم پرواز مستقیم بهار 1403

تاریخ برگزاری
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • ایران ایرتور
شروع قیمت

25,590,000 تومان

مشاهده جزئیات

تورهای مارماریس

تور مارماریس پرواز معراج

تاریخ برگزاری اردیبهشت 1403
اقامت
 • 6 شب
هتل
 • 4
 • 5
ایرلاین
 • معراج
شروع قیمت

25,990,000 تومان

مشاهده جزئیات

اقامت

 • 3 شب
 • 4 شب
 • 5 شب
 • 6 شب
 • 7 شب

ایرلاین

 • قشم ایر
 • هواپیمایی ماهان
 • تیلویند
 • پگاسوس
 • ایران ایرتور
 • ماوی گوک
 • ترکیش
 • هواپیمایی تابان
 • فری برد
 • معراج

تاریخ برگزاری

 • تا هفته آینده
 • تا ماه آینده

دسته بندی های تور

ترکیه

ترکیه، یکی از کشورهای برتر جهان بوده که هر ساله میزبان میلیون‌ها گردشگر است. تور ترکیه از جمله گزینه‌های محبوب برای ایرانیان است که به دنبال تجربه سفری دلچسب و خاطره‌انگیز هستند. تور ترکیه به شهرهای بزرگ و مهم این کشور اعم از استانبول، آنتالیا، آنکارا، و کوش‌آداسی برگزار می‎شود. هر یک از این شهرها جذابیت خاص خودشان را دارند و انواع تور ترکیه، امکان دیدن چهره‌های گوناگون شهرهای آن را برای شما فراهم می‌کنند. یکی از مزایای اصلی رزرو تور ترکیه، این است که شما بدون نیاز به ویزا می‌توانید به این کشور زیبا سفر کنید. این امکان باعث می‎شود تا بدون دغدغه از فرآیند گرفتن ویزا عبور کرده و از تمام لحظات سفرتان لذت ببرید.

بسته به ترجیحات و اهداف شما از سفر، می‌توانید انواع تور ترکیه را به مقصدهای مختلف، انتخاب کنید. تور ترکیه این امکان را به شما می‌دهد که مسیرها و فعالیت‌های سفر خود را بر اساس علایق شخصی خود تعیین کنید. با توجه به تنوع برنامه‌های تور ترکیه، بهتر است با مشاوران مانیا پرواز تماس بگیرید. آن‌ها می‌توانند شما را در انتخاب بهترین تور بر اساس سلیقه و نیازهایتان راهنمایی کنند.یکی از مهمترین نکات رزرو تور ترکیه این است که هزینه‌های مسافرت شما به‌طور کامل مدیریت می‎شوند. 

همچنین شما می‌توانید از پکیج‌های گردشگری با هتل و بلیط هواپیما به‌صورت یکجا بهره‌مند شوید و نگرانی‌های مربوط به هزینه را کاهش دهید. با رزرو تور ترکیه، دریچه قلبتان را به روی زیبایی‌ها و تاریخچه غنی این کشور باز کنید و سفری لذت‌بخش و خاطره‌ساز را تجربه نمایید. برای رزرو تور ترکیه فقط کافیست که با کارشناسان آژانس مسافرتی مانیا پرواز تماس بگیرید.

اطلاعات مهمی که قبل از سفر به ترکیه باید بدانیم:

ترکیه، کشوری است که در همه فصول سال با زیبایی‌های خود برای گردشگران جذاب است. مقصدی که همواره در لیست بهترین مقاصد گردشگری جهان حضور دارد. با خرید تور ترکیه، می‌توانید به دنیایی از تاریخ، فرهنگ، و طبیعت سفر کنید. ترکیه با کوهستان‌های زیبا، رودخانه‌های پرخروش، و سواحل دلنشین خود، به یک بهشت طبیعی تبدیل شده است. از کوهستان‌های مه آلود دریای سیاه گرفته تا سواحل دل‌انگیز آنتالیا، هر قسمت از این سرزمین زیبایی خاص خود را دارد. 

ترکیه از نظر آب و هوا در تمام فصول سال عالی است. اگرچه تابستان و بهار معمولا شلوغ‌تر هستند  ولی تورهای پاییزه و زمستانه ترکیه نیز طرفداران خاص خودشان را دارند. در تابستان، تورهای ترکیه به مقصد استانبول درخشان‌تر از همیشه هستند. ترکیه، یک کشور مسلمان اروپایی است که به دین و اعتقادات مذهبی خود حساسیت دارد. این جنبه از سفر به ترکیه، مخصوصاً برای گردشگران مسلمان، این امکان را فراهم می‌کند که در یک محیط ایده‌آل به تجربه سفر بپردازند. اگر مسافر تور ترکیه باشید حتما نیاز به اطلاعاتی درباره آن دارید. بنابراین ما در زیر برخی از مهمترین اطلاعات ترکیه را در اختیارتان گذاشته‌ایم:

 • پایتخت: آنکارا
 • اختلاف ساعت اختلاف ساعت با ایران : 1:30-
 • واحد پول: لیر ترکیه
 • پیش شماره : 90+
 • شماره تماس با اورژانس : 112
 • شماره تماس با آتش‌نشانی : 110
 • شماره تماس با پلیس گردشگری : 5274503
 • طول پرواز : حدودا 3 ساعت
 • ویزا  : ندارد
 • زبان رسمی : ترکی استانبولی
 • مذهب مذهب : اکثرا شیعه
 • نوع برق شهری : 230 ولت/ 50 هرتز( دوشاخه نوع  C، F)

قیمت تور ترکیه

قیمت تور ترکیه یک مسئله اساسی است که گردشگران در برنامه‌ریزی سفر خود به آن توجه ویژه‌ای می‌کنند. این قیمت‌ها تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار می‌گیرند. از جمله این عوامل می‌توان به نوع پرواز، کیفیت و نوع هتل و نوع تور اشاره کرد. تورهای زمینی معمولاً به قیمت‌های مقرون به صرفه‌تری نسبت به تورهای هوایی عرضه می‌شوند. همچنین، انتخاب پروازهای داخلی نسبت به پروازهای خارجی می‌تواند هزینه‌ها را کاهش دهد. عواملی همچون زمان سفر، مدت اقامت، نوع هتل، ایرلاین مورد استفاده در سفر، روش سفر (زمینی یا هوایی)، شهر مقصد و انتخاب تفریحات نیز به طور مستقیم بر قیمت تور ترکیه تأثیر گذارند. به همین دلیل امکان تعیین یک قیمت ثابت برای این تورها وجود ندارد و هر سفر به ترکیه با توجه به این عوامل می‌تواند قیمتی منحصر به فرد داشته باشد.

تور لحظه‌آخری ترکیه

تور لحظه‌آخری ترکیه، یا همان تور دقیقه نود، یک فرصت منحصر به فرد برای گردشگران است که تصمیم سفر به ترکیه را گرفته‌اند. در فصل‌های پاییز و زمستان که تقاضای سفر به این کشور کاهش پیدا می‌کند، آژانس‌های مسافرتی تورهای لحظه‌آخری را با تخفیف‌های قابل توجه عرضه می‌کنند. این تورها اغلب با تخفیف‌هایی تا 50 درصد ارائه می‌شوند که به مسافران امکان می‌دهد تا با هزینه کمتری از جاذبه‌های ترکیه لذت ببرند. با خرید تور ترکیه لحظه‌آخری، مسافران نه تنها از امنیت مالی بلکه از کیفیت خدمات نیز بهره‌مند می‌شوند.

تورهای ترکیه لحظه‌آخری در تمامی فصول سال ارائه می‌شوند، اما ممکن است در برخی زمان‌ها تغییراتی در پکیج‌ها صورت بگیرد. برای مثال، تور زمستانی ترکیه با توجه به کاهش تعداد گردشگران با تخفیف‌های بالایی فروخته می‌شود، اما برخی از هتل‌های لوکس ترکیه در این فصل خدمات محدودی را ارائه می‌دهند. همچنین، لازم است به زمان حرکت هواپیما توجه کنید زیرا در تورهای لحظه‌آخری ممکن است زمان باقی‌مانده تا حرکت، اندکی کمتر باشد.

تور ارزان ترکیه

با توجه به مشکلات اقتصادی روزافزون، تلاش برای یافتن ارزانترین تور ترکیه به یکی از مهمترین موارد برنامه‌ریزی سفر تبدیل شده است. تورهای ارزان ترکیه در تمامی فصول در دسترس هستند و آژانس‌های مسافرتی در بسیاری از مواقع حتی در فصل‌های پرتقاضا تورهای ارزان را ارائه می‌دهند. برای انتخاب بهترین گزینه، ممکن است تورهای زمینی و تورهای لحظه آخری را با یکدیگر مقایسه کنید. هرچند که هزینه تورهای داخلی با ایرلاین‌های خارجی ممکن است بیشتر باشد، اما با توجه به مسافت و زمان سفر، این گزینه نیز اهمیت خاص خود را دارد. برای اطمینان از بهترین تجربه سفر و انتخاب هوشمندانه، با دقت زیادی تور ترکیه را برای خود رزرو کنید.

تور ترکیه نوروز 

فصل بهار یکی از بهترین زمان‌ها برای سفر به ترکیه است. در این فصل، شهرهای ترکیه پر هیاهو و رنگارنگ بوده و پر از شادی و زیبایی هستند. تور ترکیه نوروز یکی از پرطرفدارترین تورهاست که گردشگران را به خیابان‌ها و معابر تاریخی استانبول، مارماریس، و کوش آداسی می‌برد. این تورها علاوه بر امکانات خاص، تفریحات ساحلی و پیاده‌روی‌های لذت‌بخشی را در کنار سواحل این کشور برای شما فراهم می‎کنند.

 تور تابستان ترکیه

فصل تابستان در ترکیه با آب و هوای گرم و خشک خود، به جذب گردشگران بسیاری می‌پردازد. تور ترکیه تابستانی، از ژوئن تا آگوست، با روزهای گرم و آفتابی و سواحل زیبا معروف است. این تورها شامل مقصدهایی همچون آنتالیا، بدروم و استانبول می‌شوند. لباس‌های خنک و لوازم ساحلی در این تورها ضروری‌اند تا گرمای هوا برای گردشگران آزار دهنده نشوند.

تور پاییز ترکیه

پاییز (سپتامبر تا نوامبر) به عنوان بهترین فصل برای سفر به ترکیه شناخته می‌شود. در این فصل، باران‌های پاییزی و مناظر طبیعت زیبا، شهرهای ترکیه را به یک مقصد دل‌پذیر برای گردشگران تبدیل کرده است. لذت بردن از هوای دلپذیر و پاییزی، پیاده‌روی در کنار مناظر طبیعت آرام بخش و تجربه فصل پاییز در ترکیه را فراهم می‌آورد. تورهای پاییزی ترکیه مثل تور ترکیه مهر ماه و تور ترکیه آبان ماه، یک فرصت مناسب برای سفر به این کشور را ارائه می‌دهند.

 تور ترکیبی ترکیه

تور ترکیبی ترکیه فرصتی است که به شما اجازه می‌دهد در یک سفر از زیبایی‌های چند شهر ترکیه بهره‌مند شوید. این تورها معمولاً شامل شهرهای مختلفی هستند که از جمله آن‌ها می‌توان به استانبول، آنتالیا، کوش آداسی، بدروم، و مارماریس اشاره کرد. قیمت تور ترکیبی ترکیه بسته به شهرها و امکانات ارائه شده متغیر است. این تورها به عنوان یک گزینه جذاب برای کسانی که می‌خواهند چندین شهر را در یک سفر ببینند، توصیه می‌شوند.

بهترین زمان سفر به ترکیه

ترکیه با آب‌وهوای مناسب در هر چهار فصل، امکان انتخاب بهترین زمان برای رزرو تور را به مسافران ارائه می‌دهد. در فصل بهار، با آب‌وهوای معتدل و روزهای طولانی، سفر به شهرها و طبیعت آرام ترکیه لذت‌بخش است. فصل تابستان با افزایش دما و شلوغی سواحل زیبا نیز گزینه خوبی برای سفر محسوب می‌شود. ورود به فصل پاییز با کاهش دما و هوای معتدل، همچنان زمان مناسبی برای گشت‌وگذار در شهرهای ترکیه است. در اواخر پاییز و زمستان، هزینه‌های سفر کاهش می‌یابد زیرا سرمای هوا و بارش باران ممکن است برای مسافران مشکل‌زا باشند. بنابراین، اگر بهترین تجربه سفر به ترکیه را می‌خواهید، فصل بهار و تابستان را برای رزرو تور خود انتخاب کنید.

جاذبه‌های گردشگری ترکیه

جاذبه‌های گردشگری ترکیه با تنوع فراوان و زیبایی‌های منحصر به فرد، سفر به این کشور را به تجربه‌ای فراتر از انتظار تبدیل می‌کنند. در زیر به معرفی برخی از بهترین جاذبه‌های گردشگری ترکیه پرداخته‌ایم:

مسجد سلیمانیه: این مسجد زیبا در استانبول واقع شده و با معماری غنی و دکوراسیون شگفت‌انگیزش، گردشگران را به خود جذب می‌کند.

تنگه بسفر: تنگه بسفر، یکی از معروف‌ترین تنگه‌های جهان بوده و در شمال ترکیه واقع شده که با مناظر خیره‌کننده و طبیعتی فوق‌العاده، گزینه‌ای عالی برای گردشگری است.

آب‌انبار تاریخی باسیلیکا:این بنای باستانی در استانبول، شاهکاری از هنر و معماری گذشته را ارائه می‌دهد و به عنوان یک جاذبه تاریخی مهم در ترکیه محسوب می‌شود.

آرامگاه آتاتورگ:آتاتورگ، آخرین امپراتور روم باستان، یک آرامگاه بزرگ در استانبول دارد که شاهکاری از هنر رومی را به نمایش می‎گذارد.

پارک ملی آنتالیا:این پارک با طبیعتی بکر در آنتالیا بود و با تنوع گیاهی و حیات وحش گوناگون، یک مقصد طبیعت‌گردی جذاب است.

مرکز آبی آکوالند:آکوالند یک مرکز تفریحی آبی در بودروم است که با مناطق مختلف، استخرها و تجهیزات مدرن، گردشگران را سرگرم می‌کند.

غار کاراجا: این غار زیبا در منطقه آلانیا واقع شده و با ساختارهای سنگی و طبیعی، بسیار شگفت‌انگیز است.

آمفی‌تئاتر بدروم:آمفی‌تئاتر بدروم با ساختار باستانی خود، یکی از جاذبه‌های فرهنگی تاریخی ترکیه به شمار می‎رود.

پارک آبی مارماریس:این پارک آبی در مارماریس با جذابیت ویژه و امکانات تفریحی، گردشگران را به سرگرمی و تفریح دعوت می‌کند.

ساحل چشمه در ازمیر:سواحل زیبای چشمه در ازمیر با شن‌های سفید و آب‌های آبی، یک مقصد زیبا برای آرامش و تفریح به شمار می‌آید.

با همه این جاذبه‌های فوق‌العاده، ترکیه به عنوان یک مقصد گردشگری محبوب و جذاب، هر ساله میزبان میلیون‌ها گردشگر از سراسر جهان است.

بهترین هتل‌های ترکیه

ترکیه با تنوع بی‌نظیر هتل‌ها، از لوکس‌ترین گزینه‌ها تا مسافرخانه‌های ارزان‌قیمت، میزبان گردشگران است. این کشور با اقامتگاه‌های متعدد و متنوع، امکان انتخاب هتل با توجه به سلیقه و بودجه گردشگران را فراهم می‌سازد. در زیر، به برخی از هتل‌های برجسته در تورهای ترکیه اشاره کرده‌ایم:

تور استانبول - هتل شرایتون:یکی از هتل‌های لوکس در استانبول که با امکانات و خدمات شگفت‌انگیز خود، به مهمانان یک تجربه لاکچری از اقامت را هدیه می‎دهد.

تور وان - هتل هالندی:هتلی زیبا در وان که با طراحی خاص و امکانات رفاهی، سفری راحت و لذت‌بخش را برای گردشگران فراهم می‌کند.

تور کوش آداسی - هتل رامادا:یکی از هتل‌های معتبر کوش آداسی با امکانات مناسب و محیطی دل‌پذیر برای اقامت گردشگران.

هتل آستریا کرملین پالاس، آنتالیا:یک هتل لوکس در آنتالیا که با معماری شگفت‌انگیز و خدمات با کیفیت که تجربه‌ای منحصر به فرد را ارائه می‌دهد.

هتل کاشا دی ماریس، مارماریس:یک هتل زیبا در مارماریس با ساحل خصوصی و امکانات تفریحی فراوان که به گردشگران اقامتی لوکس را ارائه می‌دهد.

هتل لوکس آریانا، کاپادوکیا:یکی از هتل‌های منحصر به فرد در منطقه کاپادوکیا که با معماری خاص و امکانات بی‌نظیر، گردشگران را به خود جذب می‌کند.

هتل آمانرویا، بدروم:یک هتل شیک و مدرن در بدروم که با مناظر زیبا و امکانات رفاهی، اقامتی لذت‌بخش را برای گردشگران فراهم می‌کند.

ترکیه با تنوع اقامتگاه‌های خود، اطمینان می‌دهد که هر سبک مسافری بتواند اقامتی مطلوب و به یادماندنی در این سرزمین داشته باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو هتل‌ها، می‌توانید با کارشناسان آژانس مسافرتی مانیا پرواز تماس بگیرید.

 

سوالات متداول

۱. چه جاذبه‌های گردشگری معروفی در ترکیه وجود دارند؟

ترکیه یک کشور با تاریخ غنی و فرهنگ متنوع است. جاذبه‌های گردشگری معروف آن شامل موارد زیر هستند: مسجد ایا صوفیه در استانبول مسجد بلوعلی در استانبول منطقه کاپادوکیا با طبیعت سنگی خاص ساحل آنتالیا آبگرم پاموکاله قلعه توپ‌کاپی

۲. چه غذاهای محلی در ترکیه معروف هستند؟

غذاهای ترکیه بخاطر تنوع و خوشمزگی‌شان معرف هستند. برخی از غذاهای محلی ترکیه عبارتند از: کباب‌های مختلف مانند دونر کباب و شیش‌تاوک کشک و مانو بیورک دسرهای معروف مانند بزن‌غول و راقی

۳. بهترین زمان برای سفر به ترکیه چه زمانی است؟

بهترین زمان برای سفر به ترکیه به سلیقه شما بستگی دارد. به‌طور کلی، بهار و تابستان به دلیل آب و هوای معتدل و فعالیت‌های گردشگری متنوع، بیشتر مورد توجه هستند. اما برخی از مسافران زمستان را برای تجربه ورزش‌های زمستانی انتخاب می‌کنند.

۴. چگونه بهترین تور ترکیه را انتخاب کنیم؟

برای انتخاب بهترین تور ترکیه، مواردی مانند بودجه، نوع سفر و ترجیحات شما درباره اقامتگاه و فعالیت‌هایتان مهم هستند. همچنین، مطالعه نظرات مسافران قبلی و اطلاعات درباره آژانس مسافرتی مورد نظرتان نیز کمک زیادی می‌کند. برای رزرو بهترین تور ترکیه می‎توانید با آژانس مسافرتی مانیا پرواز تماس بگیرید.

۵. آیا برای سفر به ترکیه باید زبان ترکی را بلد باشیم؟

بسیاری از مردم ترکیه که در صنعت گردشگری فعال هستند زبان انگلیسی را می‌فهمند. اما آشنایی با چند واژه و عبارت ترکیه‌ای می‌تواند ارتباط شما را با مردم محلی بهبود بخشد.