تور پوکت پرواز ماهان

هتل

 • 3
 • 5
 • 4

تاریخ های برگزاری زمستان 1402

مدت زمان تور

 • 7 شب

حمل و نقل هوایی

شروع قیمت

41,200,000تومان

تاریخ های برگزاری
 • 18 دی 1402

  51,200,000تومان

 • 25 دی 1402

  45,200,000تومان

 • 2 بهمن 1402

  46,200,000تومان

 • 9 بهمن 1402

  44,200,000تومان

 • 16 بهمن 1402

  46,200,000تومان

 • 23 بهمن 1402

  44,200,000تومان

 • 30 بهمن 1402

  44,200,000تومان

 • 7 اسفند 1402

  41,200,000تومان

 • 14 اسفند 1402

  42,200,000تومان

 • 21 اسفند 1402

  41,200,000تومان

Bel Aire Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

41,200,000 تومان

یک تخته

45,500,000 تومان

کودک با تخت

37,800,000 تومان

کودک بدون تخت

35,800,000 تومان

Ashlee Plaza Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

41,500,000 تومان

یک تخته

46,900,000 تومان

کودک با تخت

39,500,000 تومان

کودک بدون تخت

35,500,000 تومان

Fishermen Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

44,600,000 تومان

یک تخته

53,800,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بدون تخت

38,600,000 تومان

Andakira Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

44,600,000 تومان

یک تخته

53,800,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بدون تخت

38,600,000 تومان

Andamantra Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

44,600,000 تومان

یک تخته

53,800,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بدون تخت

38,600,000 تومان

Sunset Beach Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

44,600,000 تومان

یک تخته

53,800,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بدون تخت

38,600,000 تومان

Bauman Residence Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

44,600,000 تومان

یک تخته

53,800,000 تومان

کودک با تخت

42,600,000 تومان

کودک بدون تخت

38,600,000 تومان

Andaman Embrace Patong Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

47,800,000 تومان

یک تخته

58,800,000 تومان

کودک با تخت

45,800,000 تومان

کودک بدون تخت

41,800,000 تومان

Deevana Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

48,500,000 تومان

یک تخته

61,500,000 تومان

کودک با تخت

46,500,000 تومان

کودک بدون تخت

42,500,000 تومان

Deevana Plaza Patong Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

48,800,000 تومان

یک تخته

61,800,000 تومان

کودک با تخت

46,800,000 تومان

کودک بدون تخت

42,800,000 تومان

Sleep With Me Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

50,800,000 تومان

یک تخته

65,500,000 تومان

کودک با تخت

48,800,000 تومان

کودک بدون تخت

44,800,000 تومان

Namaka Resort Kamala Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

50,800,000 تومان

یک تخته

65,800,000 تومان

کودک با تخت

48,800,000 تومان

کودک بدون تخت

44,800,000 تومان

The Royal Paradise Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

50,800,000 تومان

یک تخته

66,500,000 تومان

کودک با تخت

48,800,000 تومان

کودک بدون تخت

44,800,000 تومان

Duangjitt Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

51,800,000 تومان

یک تخته

69,900,000 تومان

کودک با تخت

49,800,000 تومان

کودک بدون تخت

45,800,000 تومان

The Charm Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

51,800,000 تومان

یک تخته

66,500,000 تومان

کودک با تخت

49,800,000 تومان

کودک بدون تخت

45,800,000 تومان

Crest Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

51,900,000 تومان

یک تخته

69,900,000 تومان

کودک با تخت

49,900,000 تومان

کودک بدون تخت

45,900,000 تومان

The Nature Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

51,900,000 تومان

یک تخته

69,900,000 تومان

کودک با تخت

49,900,000 تومان

کودک بدون تخت

45,900,000 تومان

Oceanfront Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

52,800,000 تومان

یک تخته

73,800,000 تومان

کودک با تخت

50,800,000 تومان

کودک بدون تخت

46,800,000 تومان

Graceland Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

53,800,000 تومان

یک تخته

71,900,000 تومان

کودک با تخت

51,800,000 تومان

کودک بدون تخت

47,800,000 تومان

Kalima Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

56,900,000 تومان

یک تخته

77,800,000 تومان

کودک با تخت

54,900,000 تومان

کودک بدون تخت

50,900,000 تومان

Diamond Cliff Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

57,800,000 تومان

یک تخته

79,800,000 تومان

کودک با تخت

55,800,000 تومان

کودک بدون تخت

51,800,000 تومان

Grand Mercure Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

62,900,000 تومان

یک تخته

95,800,000 تومان

کودک با تخت

60,900,000 تومان

کودک بدون تخت

56,900,000 تومان

Amari Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

67,900,000 تومان

یک تخته

100,500,000 تومان

کودک با تخت

65,900,000 تومان

کودک بدون تخت

61,900,000 تومان

La Flora Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

71,800,000 تومان

یک تخته

107,000,000 تومان

کودک با تخت

69,800,000 تومان

کودک بدون تخت

65,800,000 تومان

Le Meridien Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

76,800,000 تومان

یک تخته

119,000,000 تومان

کودک با تخت

74,800,000 تومان

کودک بدون تخت

70,800,000 تومان

The Naka Resort Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

104,800,000 تومان

یک تخته

173,000,000 تومان

کودک با تخت

102,800,000 تومان

کودک بدون تخت

98,800,000 تومان

Keemala Phuket Hotel

منطقه ساحل پتونگ

دو تخته

131,000,000 تومان

یک تخته

227,000,000 تومان

کودک با تخت

129,000,000 تومان

کودک بدون تخت

125,000,000 تومان

مرتب سازی

ستاره های هتل

 • یک ستاره
 • دو ستاره
 • سه ستاره
 • چهار ستاره
 • پنج ستاره

قوانین و توضیحات

 • پرواز و هتل چارتر و غیرقابل استرداد میباشد و در صورت کنسلی سوخت کامل میباشد.
 • به نفر سوم تخت اضافه تعلق میگیرد
 • هزینه بیمه افراد بالای 65 سال ، لطفا با مسئولین فروش هماهنگ نمایید در صورتیکه اداره مهاجرت تایلند به هر دلیلی از ورود مسافر به تایلند جلوگیری کرد هزینه هتل به صورت کامل سوخت میگردد.
 • نرخ نوزاد 10000000 تومان میباشد

مدارک مورد نیاز

 • اسکن پاسپورت با 7 ماه اعتبار اصل پاسپورت با 7 ماه اعتبار
 • یک قطعه عکس 4 در 6 ( جدید) واکسیناسیون به صورت کامل ( 2 دوز )
 • سپری شدن 7 روز از تزریق دوز دوم ( واکسن های مورد تایید کشور تایلند : سینوفارم ، آسترازنکا ، فایزر ، مدرنا ، جانسون & جانسون ، اسپوتنیک وی و سینوواک میباشند )
 • تمکن مالی به زبان انگلیسی با موجودی هر نفر 50 میلیون تومان کپی شناسنامه و کارت ملی بیمه نامه مسافرتی

خدمات

 • پرواز رفت و برگشت ماهان ( پرواز مستقیم پوکت)
 • 7 شب اقامت با صبحانه
 • ویزا
 • به ازای هر اتاق یک عدد سیم کارت
 • ترانسفر رفت و برگشت فرودگاهی
 • بیمه مسافرتی

برنامه سفر Tour Plan

تهران-فرودگاه بین المللی امام خمینی

شروع سفر

07:00

پوکت-فرودگاه بین المللی پوکت

7 شب

08:00

تهران

بازگشت به خانه

سایر تورهای پیشنهادی

تور پوکت پرواز سلام ایر

شروع قیمت از 37,600,000 تومان

تور پوکت + کوالالامپور

شروع قیمت از 57,550,000 تومان

تور پوکت+ پاتایا+ بانکوک

شروع قیمت از 44,900,000 تومان

تور پوکت+ بانکوک

شروع قیمت از 37,900,000 تومان