تور آنتالیا پرواز تیلویند

هتل

 • 3
 • 5
 • 4

تاریخ های برگزاری آذر و دی 1402

مدت زمان تور

 • 6 شب

حمل و نقل هوایی

شروع قیمت

10,400,000تومان

تاریخ های برگزاری
 • 18 آذر 1402

  10,400,000تومان

 • 25 آذر 1402

  11,400,000تومان

 • 2 دی 1402

  12,400,000تومان

 • 9 دی 1402

  13,400,000تومان

Lara Palace Antalya Hotel

منطقه لارا BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

10,400,000 تومان

یک تخته

12,000,000 تومان

کودک با تخت

10,990,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Orange Country Belek Antalya Hotel

منطقه بلک ALL اتاق به همراه تمامی وعده‌های اصلی، از میان وعده‌های جذاب و منوی نوشیدنی‌های هتل

دو تخته

17,200,000 تومان

یک تخته

22,100,000 تومان

کودک با تخت

10,400,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Orange County Kemer Antalya Hotel

منطقه کمر ALL اتاق به همراه تمامی وعده‌های اصلی، از میان وعده‌های جذاب و منوی نوشیدنی‌های هتل

0نرخ مرد مجرد در این هتل متفاوت است

دو تخته

18,200,000 تومان

یک تخته

23,100,000 تومان

کودک با تخت

-

کودک بدون تخت

-

Grand Park Lara Antalya Hotel

منطقه لارا ALL اتاق به همراه تمامی وعده‌های اصلی، از میان وعده‌های جذاب و منوی نوشیدنی‌های هتل

دو تخته

21,900,000 تومان

یک تخته

27,600,000 تومان

کودک با تخت

13,900,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Cender Antalya Hotel

منطقه لارا ALL اتاق به همراه تمامی وعده‌های اصلی، از میان وعده‌های جذاب و منوی نوشیدنی‌های هتل

دو تخته

22,300,000 تومان

یک تخته

28,100,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Ramada Resort lara Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

22,300,000 تومان

یک تخته

28,100,000 تومان

کودک با تخت

14,000,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Crystal De Luxe Resort & Spa Antalya Hotel

منطقه کمر UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

22,300,000 تومان

یک تخته

28,700,000 تومان

کودک با تخت

13,300,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Porto Bello Resort & Spa Antalya Hotel

UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

24,900,000 تومان

یک تخته

32,200,000 تومان

کودک با تخت

14,800,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Limak Limra Antalya Hotel

منطقه کمر UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

25,600,000 تومان

یک تخته

33,200,000 تومان

کودک با تخت

15,000,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Sherwood Exclusive Lara Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

30,300,000 تومان

یک تخته

40,200,000 تومان

کودک با تخت

16,400,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Bellis Deluxe Antalya Hotel

منطقه بلک UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

30,700,000 تومان

یک تخته

40,700,000 تومان

کودک با تخت

16,500,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Fame Residence Lara Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

31,000,000 تومان

یک تخته

41,200,000 تومان

کودک با تخت

16,600,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Granada Luxury Antalya Hotel

منطقه بلک UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

31,700,000 تومان

یک تخته

44,300,000 تومان

کودک با تخت

14,100,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Royal Holiday Palace Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

نرخ کودک بالای 6 سال بر اساس بزرگسال محسوب میشود.

دو تخته

32,000,000 تومان

یک تخته

42,800,000 تومان

کودک با تخت

32,000,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Royal Seginus Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

نرخ کودک بالای 6 سال بر اساس بزرگسال محسوب میشود.

دو تخته

32,000,000 تومان

یک تخته

42,800,000 تومان

کودک با تخت

32,000,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Limak Lara Deluxe Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

32,300,000 تومان

یک تخته

43,300,000 تومان

کودک با تخت

17,100,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Nirvana Cosmopolitan Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

33,700,000 تومان

یک تخته

45,300,000 تومان

کودک با تخت

17,500,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Voyage Belek Golf & Spa Antalya Hotel

منطقه بلک UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

35,400,000 تومان

یک تخته

47,800,000 تومان

کودک با تخت

18,000,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Titanic Mardan Palace Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

37,100,000 تومان

یک تخته

52,400,000 تومان

کودک با تخت

15,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Susesi Luxury Resort Antalya Turkey Hotel

منطقه بلک UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

37,700,000 تومان

یک تخته

51,300,000 تومان

کودک با تخت

18,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Rixos Premium Antalya Turkey Hotel

منطقه بلک UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

37,700,000 تومان

یک تخته

51,300,000 تومان

کودک با تخت

18,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Lara Barut Collection Antalya Hotel

منطقه لارا UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

39,100,000 تومان

یک تخته

53,300,000 تومان

کودک با تخت

19,100,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Cullinan Belek Antalya Hotel

منطقه بلک UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

62,600,000 تومان

یک تخته

88,600,000 تومان

کودک با تخت

26,100,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

Maxx Royal Belek Golf Resort Antalya Hotel

منطقه بلک UALL سرویس اتاق، تمامی وعده‌ها، میان وعده‌ها و نوشیدنی‌های مخصوص هتل به صورت 24 ساعته

دو تخته

68,000,000 تومان

یک تخته

96,700,000 تومان

کودک با تخت

27,700,000 تومان

کودک بدون تخت

10,990,000 تومان

مرتب سازی

ستاره های هتل

 • یک ستاره
 • دو ستاره
 • سه ستاره
 • چهار ستاره
 • پنج ستاره

قوانین و توضیحات

 • ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران می باشد.
 • مسئولیت چک کردن کنترل پاسپورت (حداقل اعتبار 7 ماه) و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود
 • به دلیل نوسان نرخ ارز پرداخت 70% مبلغ کل تور هنگام ثبت نام الزامی میباشد.
 • نرخ نوزاد 1990000 تومان میباشد

مدارک مورد نیاز

 • اسکن پاسپورت با حداقل 7 ماه اعتبار.

خدمات

 • پرواز رفت و برگشت با هواپیمایی تیلویند
 • 6 شب اقامت در هتل
 • ترانسفر فرودگاهی
 • راهنمای فارسی زبان
 • بیمه مسافرتی

برنامه سفر Tour Plan

تهران-فرودگاه بین المللی امام خمینی

شروع سفر

02:30

آدانا-فرودگاه آدانا

بدون انتظار

00:30

آنتالیا-فرودگاه بین المللی آنتالیا

6 شب

00:30

آدانا-فرودگاه آدانا

بدون انتظار

02:30

تهران

بازگشت به خانه

سایر تورهای پیشنهادی

تور آنتالیا پرواز پگاسوس

شروع قیمت از 10,990,000 تومان

تور آنتالیا پرواز قشم ایر

شروع قیمت از 11,990,000 تومان

تور آنتالیا پرواز ماوی گوک

شروع قیمت از 15,990,000 تومان

تور آنتالیا نوروز 1403

شروع قیمت از 46,995,000 تومان