• تضمین کیفیت

تور استانبول پرواز تیلویند

هتل

 • 3
 • 4
 • 5

تاریخ های برگزاری آذر 1402

مدت زمان تور

 • 3 شب

حمل و نقل هوایی

شروع قیمت

7,210,000تومان

تاریخ های برگزاری
 • 23 آذر 1402

  12,110,000تومان

 • 30 آذر 1402

  7,210,000تومان

Grand Milan Istanbul hotel

منطقه اکسارای BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

7,210,000 تومان

یک تخته

11,240,000 تومان

کودک با تخت

6,490,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Fide Istanbul hotel

منطقه بی اغلو BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

9,710,000 تومان

یک تخته

11,850,000 تومان

کودک با تخت

8,640,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Doorway Suites Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

9,940,000 تومان

یک تخته

12,310,000 تومان

کودک با تخت

8,760,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Maxwell Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

10,020,000 تومان

یک تخته

12,470,000 تومان

کودک با تخت

8,790,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

White Monarch Hotel

منطقه شیشیلی BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

10,320,000 تومان

یک تخته

13,080,000 تومان

کودک با تخت

8,950,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Atro Istanbul Hotel

منطقه دولاپ دره BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

10,480,000 تومان

یک تخته

13,380,000 تومان

کودک با تخت

9,020,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Park Star Istanbul Hotel

منطقه بی اغلو BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

10,480,000 تومان

یک تخته

13,380,000 تومان

کودک با تخت

9,020,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

New city Istanbul Hotel

منطقه اکسارای BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

10,480,000 تومان

یک تخته

13,380,000 تومان

کودک با تخت

9,020,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Actual life Istanbul hotel

منطقه شیشیلی BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

10,630,000 تومان

یک تخته

13,690,000 تومان

کودک با تخت

9,100,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Euro Plaza Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

11,010,000 تومان

یک تخته

14,460,000 تومان

کودک با تخت

9,290,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Dora Istanbul Hotel

منطقه شیشیلی BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

11,090,000 تومان

یک تخته

14,610,000 تومان

کودک با تخت

9,330,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Pera Rose Hotel

منطقه پرا BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

11,240,000 تومان

یک تخته

14,910,000 تومان

کودک با تخت

9,410,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Grand Star Bosphorus Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

11,470,000 تومان

یک تخته

15,370,000 تومان

کودک با تخت

9,520,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Feronya Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

11,850,000 تومان

یک تخته

16,140,000 تومان

کودک با تخت

9,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Pera Tulip Istanbul Hotel

منطقه بی اغلو BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

11,850,000 تومان

یک تخته

16,140,000 تومان

کودک با تخت

9,710,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Konak Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

11,930,000 تومان

یک تخته

16,290,000 تومان

کودک با تخت

9,750,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Cartoon Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

12,080,000 تومان

یک تخته

16,600,000 تومان

کودک با تخت

9,380,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Dora Pera Istanbul Hotel

منطقه اتاترک BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

12,310,000 تومان

یک تخته

17,060,000 تومان

کودک با تخت

9,940,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Golden Age Istanbul Turkey Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

13,000,000 تومان

یک تخته

18,430,000 تومان

کودک با تخت

10,290,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Nova Plaza Crystal Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

13,080,000 تومان

یک تخته

18,590,000 تومان

کودک با تخت

10,320,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Cher Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

13,380,000 تومان

یک تخته

19,200,000 تومان

کودک با تخت

10,480,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Occidental Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

14,610,000 تومان

یک تخته

21,650,000 تومان

کودک با تخت

11,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Titanic City Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

14,610,000 تومان

یک تخته

21,650,000 تومان

کودک با تخت

11,090,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Point Taksim Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

14,680,000 تومان

یک تخته

21,800,000 تومان

کودک با تخت

11,130,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Elite World Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

15,680,000 تومان

یک تخته

23,790,000 تومان

کودک با تخت

11,620,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Divan Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

19,960,000 تومان

یک تخته

32,360,000 تومان

کودک با تخت

13,770,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

Sofitel Istanbul Hotel

منطقه تکسیم BB هتل علاوه بر اتاق، سرویس صبحانه را هم به میهمان ارائه می‌نماید

دو تخته

21,880,000 تومان

یک تخته

36,180,000 تومان

کودک با تخت

14,720,000 تومان

کودک بدون تخت

6,390,000 تومان

مرتب سازی

ستاره های هتل

 • یک ستاره
 • دو ستاره
 • سه ستاره
 • چهار ستاره
 • پنج ستاره

قوانین و توضیحات

 • ضوابط قراردادی این آژانس مطابق با ضوابط وزارت میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان تهران می باشد.
 • مسئولیت چک کردن کنترل پاسپورت (حداقل اعتبار 7 ماه) و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود
 • مسئولیت چک کردن کنترل پاسپورت (حداقل اعتبار 7 ماه) و هر گونه ممنوعیت خروج از کشور به عهده مسافر می باشد. نرخ کودک با تخت بر اساس 1 کودک در هر اتاق محاسبه میشود
 • نرخ کودک بدون تخت 7990000 تومان و نرخ کودک زیر 2 سال 990000 تومان میباشد.
 • بار مجاز مسافر 30 کیلوگرم میباشد.

مدارک مورد نیاز

 • گذرنامه با حداقل7 ماه اعتبار
 • همراه داشتن کارت واکسن الزامی است.

خدمات

 • پرواز تلویند
 • اقامت در هتل با خدمات صبحانه
 • ترانسفر فرودگاهی
 • گشت شهری
 • بیمه مسافرتی پوشش کرونا
 • لیدر فارسی زبان

برنامه سفر Tour Plan

تهران-فرودگاه بین المللی امام خمینی

شروع سفر

03:00

استانبول-فرودگاه استانبول

3 شب

03:00

تهران

بازگشت به خانه

سایر تورهای پیشنهادی

تور استانبول 4 شب و 5 روز

شروع قیمت از 8,480,000 تومان

تور استانبول ایران ایر

شروع قیمت از 8,940,000 تومان

تور استانبول(5 شب) پرواز تیلویند

شروع قیمت از 10,600,000 تومان

تور استانبول (4شب) پرواز ماهان

شروع قیمت از 11,490,000 تومان